Уеб Сървисис ЕООД

Уеб Сървисис ЕООД е дружество, учредено през 2009г. с цел предоставяне на интернет-базирани ИТ услуги и разработка на софтуер. Фирмата-кандидат е основен партньор на Майкрософт при предоставянето като услуга „в облака“ на „Office 356“ – софтуерен пакет за управление на бизнеса, който Уеб Сървисис внедрява и поддържа в български фирми.

От началото на 2015г Уеб Сървисис стартира предлагането на облачни услуги, изискващи висока изчислителна мощност: кандидатът оперира сървъри, чрез които предоставя през интернет на фирми и институции мащабни изчисления, изискващи извънредно висока компютърна мощност.

Основните 3 групи изчислителни услуги са:

  • за подпомагане извършването на икономическо моделиране
  • за управление на мащабни маркетингови кампании в интернет
  • за подпомагане на изследвания в различни области на науката

Капацитетът на кандидата за предоставяне на тези услуги към настоящия момент е изцяло запълнен. Инвестицията – предмет на проекта представлява хардуер и софтуер, които ще разширят обема предоставени облачни услуги, ще рационализират изчислителната мощност и ще автоматизират поръчването, остойностяването и следенето на услугите от страна на клиента.

По проекта ще бъдат реализирани следните дейности:

  1. Дейност за подобряване на производствените процеси
  2. Дейност за добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги
  3. Дейност за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес

Тези дейности са бъдат изпълнени чрез закупуването и внедряването на:

  • Изчислителен сървър – 20 бр.
  • Платформа за конфигуриране на облачни изчислителни услуги – 1 бр.

Осъществяването на дейностите, предвидени за изпълнение в рамките на проекта, ще премахне основните ограничения пред бързия растеж на Уеб Сървисис ЕООД, тъй като ще разшири мащаба на предлаганите облачни услуги и качеството на обслужване, което ще повиши приходите, включително тези от износ и рентабилността.